מדיניות אספקת השירות

משק פטקין, משק חקלאי במושב ישע, העוסק בגידול, שיווק וקטיף עצמי של תות תלוי, בעלים של המותג "אורי תותים", פירות יער ופרחים (להלן: "המשק"), מספק ללקוחותיו אפשרות לקטוף ולאכול תות שדה בחממות השייכות למשק במושב ישע, במשך שעות הפעילות של הקטיף ובכפוף לכללי האירוח המוצגים באתר.

כללי השימוש באתר

רשאי לעשות שימוש באתר כל משתמש בוגר )מעל לגיל 18) שברשותו תא דואר אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית .

יובהר כי השימוש באתר על ידי קטינים מתחת לגיל 18 מוגבל להסכמת הוריהם או האפוטרופוס החוקי האחראי עליהם. להנהלת האתר אין היכולת לאמת את גילאי המשתמשים ולכן אינה לוקחת אחריות על גילאי המשתמשים.

יובהר כי הנהלת האתר אינה מבצעת כל סינון או בדיקה של המשתמשים באתר על מנת לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם בגין השימוש בשירותים באתר.

משתמש לא יעשה שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי באתר או בשירותים המוצעים בו. בכלל זה, המשתמש לא יחבר לאתר ו/או יעשה שימוש באתר או בשירותים או בשימושים שלהם לצורך הפצה או פרסום 

א. מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת

ב. מידע או חומר אחר שהוא פוגעני, מאיים, מעליב, משמיץ, גזעני, בלתי ראוי, פורנוגרפי, מכיל לשון

הרע, מפלה ו/או מכיל אלימות

ג. מידע או חומר אחר הכולל וירוס, תוכנה זדונית, סוס טרויאני, או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של הנהלת האתר ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל, להאט או למנוע מאחרים את השימוש באתר ו/או לפגוע בחוויית השימוש של האתר

ד. מידע או חומר אחר המפר דין כלשהו

ה. מידע הפוגע בשם הטוב ו/או במוניטין של הנהלת האתר

אין בהוראות סעיף זה בכדי לחסום את הנהלת האתר מפני כל סעד משפטי אחר נגד משתמש, והנהלת האתר שומרת לעצמה את מלוא הזכויות לנקוט בהליכים משפטיים בהתאם.

רכישת כרטיסים באתר

האתר מאפשר למשתמשים לרכוש כרטיסים לקטיף עצמי ולמוצרים (להלן:"רוכש"). רכישת הכרטיסים באתר מותנית בקיומם של כרטיסים לקטיף . כל עסקה לרכישת כרטיסים דרך האתר הנה עסקה ישירה בין הרוכש לבין משק פטקין. רכישת הכרטיסים תתבצע על ידי רוכש באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע רכישה של כרטיסים . לאחר מתן אישור לרכישת הכרטיסים יתבצע חיוב ויישלח אישור רכישה לכתובת דואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידי הרוכש בעת הזמנת הכרטיסים (להלן: "אישור הזמנה"). מובהר כי הרכישה תושלם רק לאחר סליקה מוצלחת של כרטיס האשראי שמסר הרוכש במעמד ביצוע הרכישה. כמו כן, ייתכן ותישלח אל הרוכש גם הודעת sms עם ברקוד עבור הכרטיסים שרכש למספר הטלפון הנייד שהזין בעת הזמנת הכרטיסים.

מדיניות התשלומים

התשלום יוכל להתבצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה, ישראכרט, מאסטרכרד ודיינרס וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים אשר יפורסמו באתר מעת לעת. התשלום בגין רכישת הכרטיסים ייגבה רק לאחר קבלת אישור רכישה כמתואר בפרק הזמנת הכרטיסים לעיל. מתן פרטי התשלום על ידי הרוכש פירושה כי הרוכש הוא בעל אמצעי התשלום או כי ניתן לרוכש אישור על ידי בעלי אמצעי התשלום לעשות בו שימוש לצורך רכישת הכרטיסים. תשלום על ידי כל רוכש כפוף לבדיקה של פרטי אמצעי התשלום ואישור של הזמנת הכרטיסים על ידי חברות האשראי, הבנק או גורם דומה רלוונטי.

מדיניות ביטול עסקה
ניתן לבטל הזמנות עד 3 ימים לפני הארוע, באמצעות משלוח מייל לכתובת info@patkin.farm או בהודעת ווטסאפ למספר 050-8488118. יש לוודא קבלת תשובה ואישור מהנהלת משק פטקין. במקרים בהם מבוצע ביטול ישנם דמי ביטול בסך 5%.
רוכשים תמיד יכולים לפנות במייל ולבקש לבטל הזמנה. המשק יבצע ביטול הזמנה לפי האמור לעיל, ובמקרים חריגים שומר לעצמו את הזכות לבטל הזמנה בנסיבות אחרות, כפי שתראה לנכון הנהלת המשק, כמתאימות לצרכי ביטול.

מדיניות פרטיות

המשק מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמש המשק במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

יודגש: על המשתמש באתר אין חובה למסור את פרטיו המזהים לצורך שימוש באתר. אנו מעוניינים להשתמש בנתוניך בכדי להודיע לך על פעילויות, מבצעים ולמסור לך מידע רלוונטי נוסף שיכול לעניין אותך, אך השתתפותך חופשית לחלוטין. באם לא תסכים, אתה חופשי להודיע לנו זאת בכל עת באמצעות במשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת  info@uritutim.co.il  כך שנוכל למנוע באופן מדויק את השימוש בנתוניך. למידע נוסף, אנא פנה לשירותי האתר.

1. רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל והמשק יבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, יתכן ובאחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

2. מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של המשק. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

3. השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. המשק ישמור את המידע במאגריו. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

 • לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את המשק לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.
 • להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את המשק לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
 • המשק רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, המשק לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
 • ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

4. מסירת מידע לצד שלישי

המשק לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 • בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של המשק, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.
 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, יהיה המשק רשאית למסור את המידע לפי הנדרש.
 • אם יתקבל בידי המשק צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המשק.
 • בכל מקרה שהמשק יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 • המשק יהיה רשאי להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות אחרות מקבוצת המשק, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • אם המשק יארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – הוא יהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 • Cookies  ומדיניות שיווק מחדש בפרסום מקוון

  • האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies)  לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי המשק. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, והמשק נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי המשק יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 • אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.
 • המשק מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies  במחשבך.  ה – Cookies  מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב – Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של המשק.
 • ספקי שרות (צד ג') שונים, כולל Google מציגים מודעות של המשק באתרים ברשת.  ספקי שרות (צד ג') שונים, כולל Google משתמשים בקובצי Cookies להצגת מודעות המבוססות על ביקורים קודמים שלך בעבר באתר המשק. באפשרותך לבטל את הצטרפותך לשימוש של Google בקובצי cookies על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

6. שירותים של צדדים שלישיים

חלק מהשירותים באתר, מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של המשק. שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי המשק. במהלך השימוש שלך בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של המשק ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

7. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

המשק נעזר בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

8. אבטחת מידע

המשק מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המשק, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, המשק לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

9. זכות לעיין במידע  • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

  • בנוסף, אם המידע שבמאגרי המשק משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. המשק ימחק במקרה זה מידע הדרוש לו רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיו – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקש המשק למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה למשק לפעול כאמור.

10. דיוור ישיר אלקטרוני/ שליחת הודעות טקסט

המשק מעוניין לשלוח אליך מדי פעם באמצעות הדואר האלקטרוני או/ ובהודעת טקסט מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך אך ורק באם נתת את הסכמתך המפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את המשך קבלת המידע.

המשק לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים והמידע ישמר בידיה או בידי חברות בנות ו/או קשורות. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך באופן אישי.

11. שינויים במדיניות הפרטיות

המשק רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

0

התחל להקליד והקש Enter כדי לחפש